Our History         Our Vision         Our Team  

 

 

 
หน้าหลัก >> เกี่ยวกับบริษัท
 
 
วิสัยทัศน์ในการทำงาน
 
     
 

 

นโยบายคุณภาพ

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายคุณภาพ ดังนี้

 

"มุ่งมั่นพัฒนาองค์กร ส่งมอบผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีคุณภาพเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด"

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของนโยบายคุณภาพ เรามุ่งมั่นที่จะ

1. ศึกษาและทำความเข้าใจความต้องการและ หรือความคาดหวังของลูกค้า
2. ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่นำเข้า – ปรับปรุง และก่อนส่งมอบให้ลูกค้าให้มั่นใจว่าครบตามข้อกำหนดที่ระบุไว้
3. พัฒนาการบริหารงานในองค์กร ด้วยการนำระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2000 มาประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยการฝึกอบรมและส่งเสริมให้ความรู้ที่ถูกต้อง
5. ใช้กระบวนการทำงาน PDCA ( Plan-Do-Check-Act ) ในการปฏิบัติงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในทุกหน่วยงาน

 

 

บริษัทฯ ได้นำเข้าสินค้ามาจากประเทศญิ่ปุ่นเพื่อนำเข้ามาขาย มีรถโฟล์คลิฟท์ใหม่ และตามสภาพจากประเทศญี่ปุ่น และบริการรถโฟล์คลิฟท์เพื่อให้เช่า รายวันและเดือน ขายรถโฟล์คลิพท์ ทั้งเก่าและใหม่ตามสภาพ ทางบริษัทมีบริการหลังการขาย และรับประกัน 6 เดือน

 

 
 

 

 
 
 
     
 

บริษัท บุญเลิศ ฟอร์คลิฟท์ แอนด์ พาร์ท เซอร์วิส จำกัด
ที่อยู่เลขที่: 35/7 หมู่11 , ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธนี 12150
โทรศัพท์. : 02159-0822, 08-18666799, 08-6403-4914 แฟกซ์. : 0-2159-0823

Email : somchai@boonlertforklift.com service@boonlertforklift.com
URL :
http://www.boonlertforklift.com